Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
   

วัดมหาวนาราม

วัดมหาวนาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง ถนนสรรพสิทธิ์ ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า วัดป่าใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ เดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนากัมมัฎฐานตั้งขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับการสร้างเมืองอุบลราชธานี ต่อมาในสมัยเจ้าเมืองคนที่ 2 คือ พระพรหมวรราชสุริยะวงศ์(ท้าวทิศพรหม) ได้ยกฐานะเป็นวัดและถือเป็นวัดประจำเจ้าเมืองคนที่สองด้วย จึงให้ชื่อว่าวัดป่าหลวงมณีโชติ 

 

แต่ชาวบ้านเรียกว่า วัดหนองตะพังหรือหนองสระพัง ตามชื่อหนองน้ำที่อยู่ใกล้เคียง ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่ออีกครั้งตามสมัยนิยมเป็นวัดมหาวนาราม จากหลักฐานศิลาจารึกที่ตั้งอยู่ด้านหลังพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดระบุปีที่สร้างวัดนี้ตรงกับพ.ศ. 2350 โดยมีพระมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศา
เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและเป็นผู้สร้างพระพุทธรูป พระอินทร์แปง หรือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูนพร้อมกับลงรักปิดทองลักษณะศิลปะแบบลาว

 

   
วัดมหาวนาราม
   
   
   
                 
                 
         
                 
 
 
                 
                 
         
                 
 
 
                 
                 
                 
      
 
                 
 
 
    288 หมู่ 2 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
    สำนักงาน : 045-252-714 
ADMIN : 061-156-0107
    ubonratchathani@mots.go.th
ADMIN : Paripatjanon29@gmail.com
    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 

ดูวีดีโอทั้งหมด

 
        website counter