Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
   

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเพื่อให้เป็นศูนย์อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และให้บริการทางการศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์
โบราณคดี ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
   
   
   
                 
                 
         
                 
 
 
                 
                 
         
                 
 
 
                 
                 
                 
      
 
                 
 
 
    288 หมู่ 2 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
    สำนักงาน : 045-252-714 
ADMIN : 061-156-0107
    ubonratchathani@mots.go.th
ADMIN : Paripatjanon29@gmail.com
    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 

ดูวีดีโอทั้งหมด

 
        website counter